Mondo Maailmakooli konkurss

Mondo Maailmakool kutsub 15-19-aastaseid Eestis elavaid noori osalema rände ja/või kliimamuutuste teemalisel konkursil, millest võib osa võtta ükskõik millise praktilise või loovtöö formaadiga.

Konkursil on kaks teemat – kliimamuutused ja ränne, mida võib ka käsitleda koos, ning kaks formaati – loovtöö või praktiline töö. Konkursi võitjatele on auhinnaks osalemine rahvusvahelisel dokumentaalfilmifestivalil One World 2022. a märtsis Prahas või 2022. a suvel Austrias toimuvas noorte kliimalaagris. 

Loovtöö formaat ei ole piiratud. Osaleda võib fotoseeria, muusikavideo, maali, lühifilmi, koomiksi,vms-ga.   Praktilise tööna võib õpilane kas üksi või kuni 3-liikmelise grupiga korraldada rände või kliimamuutuste teemalise tegevuse – filmiõhtu või debatt, flashmob, kontsert, podcast vmt.

Töö esitamise tähtaeg 31. jaanuar 2022, konkursi täpsemad tingimused leiate siit.

Avalik pöördumine

Õpetajate ühenduste avalik pöördumine õpilaste ja lastevanemate poole.

Head õpilased ja lapsevanemad! Kooli alguseni on jäänud vähem kui kuu. Viimaste aastate kogemus näitab, et suurema osa õpilaste jaoks on parim ja tulemuslik õppimise viis koolimajas koos õpetajaga. Õpetajad usaldavad arste – umbes 70% Eesti õpetajatest on läbinud vaktsineerimiskuuri Covid-19 vastu. Suurepärane kool on enamat kui majatäis klassiruume. See on kogukond, mis jagab ühiseid väärtusi ning naudib ühiselt veedetud hetki, olgu siis üheskoos matemaatika ja füüsika ülesandeid lahendades, keemias ja bioloogias laborikatseid tehes või ajaloo ja kirjanduse üle mõtteid vahetades. Arendavad ja asendamatu väärtusega on ühiselt veedetud klassiõhtud, jõulupeod, korraldatud spordivõistlused, ballid, Eesti Vabariigi aastapäevale pühendatud aktused jt koolielu juurde kuuluvad ühised ettevõtmised. Õpetajad, õpilased ja vanemad saavad ühiselt kaasa aidata sellele, et peagi algav kooliaasta õnnestuks. Selleks on parim lahendus lasta end vaktsineerida koroonaviiruse vastu. Vaktsineerida saavad Eestis kõik alates 12. eluaastast. Kui teha praegu esimene vaktsiinisüst, on veel piisavalt aega, et kooliaasta alguses vaktsineerimiskuur lõpetada. Võitluses koroonaviiruse vastu loeb iga vaktsiinisüst ning igaühe teadlik panus. Kaitseme sellega ennast ja hoolime koolikaaslastest.

Hoiame koos Eesti koolid ja elu avatuna.

Eesti Klassiõpetajate Liit (163 liiget)Eesti Emakeeleõpetajate Selts (262 liiget)Eesti Matemaatika Selts (332, kellest Koolimatemaatika Ühingu liikmeid on 250)Eesti Füüsika Seltsi Füüsikaõpetajate osakond (osakond koordineerib ligi 200 füüsikaõpetaja tegevust) Eesti Bioloogiaõpetajate Ühing (194 liiget)Eesti Keemiaõpetajate Liit (75 liiget)Eesti Geograafiaõpetajate Ühing (125 liiget)Eesti Loodusainete Õpetajate Liit (57 liiget)Vene Keele ja Kirjanduse Õpetajate Liit (67 liiget)Vene Keele Õpetajate Selts (89 liiget)Eesti Saksa Keele Õpetajate Selts (133 liiget)Eesti Soome Keele Õpetajate Selts (78 liiget)Eesti Keele kui Teise Keele Õpetajate Liit (67 liiget)Eesti Majandus- ja Ettevõtlusõpetajate Selts (51 liiget)Eesti Ajaloo- ja Ühiskonnaõpetajate Selts (374 liiget)Eesti Muusikaõpetajate Liit (125 liiget)Eesti Käsitööõpetajate Selts “AITA” (140 liiget)Eesti Tehnoloogikasvatuse Liit (123 liiget)Eesti Tööõpetajate Selts (116 liiget)Eesti Kehalise Kasvatuse Liit (303 liiget)Kunstihariduse Ühing (75 liiget)Eesti Keelepööre (võrgustikus on 140 liiget)Eesti Informaatikaõpetajate Selts (29 liiget)Eesti Lasteaednike Liit (440 liiget)Inimeseõpetuse Ühing (70 liiget)Eesti Võõrkeeleõpetajate Liit (katusorganisatsioon, mis hõlmab 608 liiget)Õpetajate Ühenduste Koostöökoja juhatus (Õpetajate Ühenduste Koostöökoda hõlmab 22 õpetajate ühendust, mis on eelnevalt nimetatud)Eesti Haridustöötajate Liit (6350 liiget, ametiühing, mis on haridustöötajate suurim esindusorganisatsioon)

Suur esikaane konkurss!

Kutsume põhikooliõpilasi joonistama selle aasta septembrikuu esikaant ajakirjale Hea Laps.


• Mõtle, mis on sinu arvates septembrile iseloomulik, ja joonista kaanepilt.
• Arvesta sellega, et kaanel olev pilt on peaaegu ruudukujuline. Kaanepilt peab hiljem sobima mõõtudesse 193 x 210 mm. See võib olla suurem, aga proportsioonid peavad olema paigas.
• Skanni pilt kvaliteetselt ja saada e-aadressil healaps@healaps.ee
• või saada pildi originaal meile postiaadressil Hea Laps, Voorimehe 9, 10146 Tallinn.

Žürii valib välja ühe pildi, millest saab 2021. aasta Hea Lapse septembri kaanepilt.

Kolme vanuserühma parimaid autasustab AS VUNDER Mapedi firma kunstitarvetega. Välja pannakse
• kolm auhinda 1.‒3. kl õpilastele;
• kolm auhinda 4.‒6. kl õpilastele;
• kolm auhinda 7.‒9. kl õpilastele.

Žüriisse kuuluvad kunstnikud ja ajakirja toimetus.

Konkursitöid ootame 31. maiks 2021.

Digitaalsete kollaažide konkursi „TaasPILDIL“ tähtaega on pikendatud kuni 21. maini

20. augustil 2021. aastal täitub 30 aastat Eesti taasiseseisvumisest. Mõtestamaks ja väärtustamaks olnut, korraldab Riigikantselei koostöös erinevate partneritega mitmeid üritus, sh noortele suunatud projekte. Meil on üks Eesti ja me teeme seda koos. Seetõttu palume teid koostöös Kunstihariduse Ühinguga osalema järgnevas 4.–12. klassi õpilastele suunatud noorteprojektis.

Taasiseseisvumisele eelnes ja sellega kaasnes rida olulisi sündmusi. Ka 30 aasta jooksul vabas Eesti riigis on toimunud märkimisväärseid poliitilisi ja kultuuriüritusi. Kõigi nende sündmustega on seotud palju inimesi, nende seas kultuuritegelasi ja poliitikuid. Meenutame koos ja väärtustame seda teekonda, neid sündmusi ja inimesi – paneme nad pildile.

Osalema on oodatud kõik õpilased 4.–12. klassini. Iga osaleja võib esitada ühe töö valmistades arvutis fotodest tehtud kollaaži. Lisada võib värvilisi pindasid, teksti, ise arvutis/joonistuslaual joonistatud detaile, aga ka paberile joonistatud/maalitud ja pildistatud detaile.

Otsida võib fotosid taasiseseisvumisele eelnenud ja kaasnenud sündmustega ning sellega seotud inimestega, aga ka järgnevate märgiliste sündmuste ja inimeste kohta ajalehtedest, ajakirjadest, internetist jne. Valida just need, kes/mis tunduvad kõige olulisemad. Võimalusel võib kasutada ka erakogu fotosid.

Nõuded konkursitööle

Tehnika: Digitaalne kollaaž, formaadi orientatsioon: maastik. Faili suurus A3, resolutsioon 300 dpi (4960×3508 pikslit, sest parimad tööd trükitakse ka paberile). Töö esitada PNG failina. Töö esitamise tähtaeg on 21. mai 2021. Saata e-posti aadressile taaspildil@gmail.com ja kirja sisusse lisada järgmised andmed: autori nimi, autori meiliaadress, vanus, klass, kool, juhendaja nimi (kui töö tehtud juhendajaga).

Osaleja annab esitatud tööga konkursi korraldajale üle õigused seda tööd avalikus ruumis tasuta kasutada, sh avaldada trükis, veebis, eksponeerida näitustel jne.

Žürii liikmed on Kunstihariduse Ühingust ja Riigikantseleist. Kõik osalejad saavad Riigikantselei tänukirjad, silmapaistvamate tööde autoreid ja juhendajaid  tunnustatakse eraldi Tallinnas toimuval tänuüritusel. Konkursitöödest valmib veebinäitus ja parimaid töid esitletakse augustis 2021 Eesti Rahva Muuseumis. Täpsem info näituste kohta on leitav juunis Kunstihariduse Ühingu ja Riigikantselei kodulehel.

Riigikantselei noorteprojektide meeskond, Grete Radvilavicius ja Madis Somelar

Konkurss kunstiõpetajatele

Õppeülesannete konkurss kunstiõpetajatele
MIS? MIKS? KUS? KES? KAS? OHOHHH!

Kaasaegsus on meile lähim aeg. Elame ja tegutseme selles. Mõtleme, unistame, armastame, loome.
Meiega on koos selles ajas meie kaasaegsed – inimesed, kellega jagame ühist mõtteruumi.
Kaasaegne kunst räägib meiega justkui võõras keeles, jäädes tihti mõistetamatuks. Sarnanedes raamatu
lugemisega on ka kaasaegse kunsti mõistmine vaimne pingutus, mis eeldab keele- ja lugemisoskust.
Mis seal on? Miks see on? Kus see on? Kes tegi? Kas seda on vaja? Igaüks võib esitada oma küsimused, sest
vahest on küsimine isegi olulisem kui vastused.
Kutsume üles jagama õppeülesandeid, mis tutvustaks ja aitaks mõista kaasaegset kunsti ning kunstnikke,
kutsuks õpilasi kaasa mõtlema ja tegutsema, innustaks neid leidma oma tõlgendusi ja edastama oma
sõnumit. Kuna kaasaegsuse üks märksõna on koostöö, siis lisame kaasaegse kunsti ülesande
kriteeriumidesse omavahelise koostöö. Ootame ülesandeid, kus on tutvustatud kaasaegset kunsti ja
loodud kaasaegne kunstiteos ning tehtud seda grupitööna.
Nii nagu kaasaegsus on võimalusterohke võlumaailm, on kunstitegemine topeltvõlumaailm, kus avastada
uusi arusaamu, mõtteid, probleeme, ideid, vahendeid ja piire, mida ületada. Kõik see aitab sammuke kaasa
üksteise ja iseenda mõistmiseni.
Ootame õppeülesandeid
 mis käsitlevad kaasaegset kunsti ja kunstnikke;
 mille meetodina on kasutatud grupitööd;
 mis on võimalusel õpilastega läbitehtud ja esitatud koos pildimaterjaliga
Tingimused konkursitööle:
 iga osaleja võib konkursile esitada kuni 3 tööd;
 vormistus on vaba, aga eelistatud on korrektsus ja arusaadavus;
 ülesannet puudutav materjal on esitatud kõik koos ühes PDF failis.
 autori andmeid palume töös mitte avaldada, vaid lisada faili saatvasse meili;
Konkursi tähtaeg on 26. aprill 2021. Tööd palume saata aadressile: ekkl.konkurss@gmail.com
Töid hindab neljaliikmeline žürii tuntud ja tunnustatud kunstnikest ning kunstiõpetajatest. Parimatele
preemiareis. Kui siiski selgub, et reisi ei õnnestu olukorra tõttu korraldada, on autasustamiseks alternatiivid.
Arvestame keerulisi aegu ja ettearvamatust.
Parimad tööd tulevad ettekandele õppeülesannete seminaril Märjamaal septembris, 2021 ja avaldatakse
Kunstikoolide Liidu kodulehel ja e-koolikotis.
Kutsume kogemusi jagama kõiki kunstiõpetajaid.
OSALE ISE JA KUTSU KOLLEEGE!
Julget mõttelendu ja pealehakkamist soovides!
Eesti Kunstikoolide Liidu nimel, konkursi korraldustoimkond:
Kaili-Angela Konno, Kose Huvikool
Avely Jaave, Kohila Koolituskeskus
Keiu Kuresaar, Kehtna Kunstidekool
Anne Aaspõllu, Märjamaa Muusika-ja Kunstikool

Kokkuvõte kunstiolümpiaadi lõppvoorust

Põhikool:
Õpilased said hästi hakkama kunstimõistetega, funktsionaalse lugemise tekstiga, kus teksti abil tuli leida kunstiteos, maali ja detaili seostamisega ning Eesti Kunstimuuseumi infoga.
Enamus lahendas hästi proportsiooniõpetuse ja perspektiiviõpetuse ülesanded, raskem oli värvusõpetus.
Üllatavalt vähe teati eesti lasteraamatuid ja nende illustraatoreid (kõik kooli kohustuslikust lugemisvarast), raskusi valmistas eesti arhitektuuriobjektide ja maailmakuulsate kunstimuuseumite
äratundmine.

Gümnaasium:
Hästi tehti vahet Bauhausi käsitööplakatitel ja kaasaegsetel arvutil kujundatud plakatitel, keerulisem oli vahetegemisega Bauhausi koolkonnas ja selle hilisemas mõjusfääris loodud kunstiteoste vahel.
Heaks võib hinnata kunstimõistete, värvusõpetuse ja perspektiivi tundmist. Ladusalt läks eesti kunstnike maalide ja detailide seostamine, raskem oli autori määramine.
Raskeks osutus objekti sidumine ajastuga, 20. sajandi kuulsate kunstnike tsitaatide tundmine, kaasaegses kunstis orienteerumine ja maailma kuulsate kunstimuuseumite tundmine.
Hea meel oli nii põhikooli kui gümnaasiumi koduste tööde kõrge taseme üle.
Kohapealsete praktiliste tööde puhul oleks gümnasistidelt oodanud rohkem isikupäraseid lahendusi
(„Eesti lauljad – kubistlikus stiilis kolme värvi maal etteantud pildi järgi“) ja põhikooli õpilastelt materjalide võimaluste sihipärasemat kasutamist („Aasta loom 2020 – nahkhiir“).

Kunstiolümpiaad toimub siiski!

Üleriigiline kunstiolümpiaad toimub 5. septembril 2020 Tallinna Ühisgümnaasiumis, Pärnu mnt 71/73. Kohale saab bussijaamast trammiga 4, kesklinnast bussidega 5, 18, 18A, 20, 20A, 36 ja trammiga 2, Vineeri peatus. Parkimine kooli hoovis tasuta.
Päevakava:
09.30 – 10.00 osavõtjate registreerimine ja omaloominguliste tööde esitamine
10.00 – 10.10 olümpiaadi avamine
10.10 – 11.10 esimene osa: teooria
11.15 – 11.45 lõuna
11.45 – 13.45 teine osa: praktiline töö
Töövahendid on kohapeal olemas, kaasa võtta omaloominguline töö, mis osales piirkonnavoorus, vahetusjalatsid ja kirjutusvahend.
Olukorrast lähtuvalt jääb seekord ära üheskoos KUMU külastamine ja pidulik lõputseremoonia. Olümpiaadi tulemused avalikustatakse Eesti olümpiaadide veebilehel
www.teaduskool.ut.ee/olympiaadid ja MTÜ Kunstihariduse Ühingu kodulehel 9. septembril 2020 Aukirjade ja tänukirjade viisist informeeritakse osalevaid koole meilitsi.
PALUN TEAVITAGE ÕPILASE OSALEMISEST HILJEMALT 2. 09 ENNE 15.00.
NB! EstSEA liikmetele on KUMU sissepääs liikmepileti esitamisel tasuta.

Lugupidamisega

Heli Mänd, kunstiolümpiaadi korralduskomisjoni juht,
Tallinna Arte Gümnaasiumi õppealajuhataja
6515464