Koomiksivõistlus

Koomiksivõistlus „Kõige naljakam päev minu elus“.Eesti Lastekirjanduse Keskus ootab 3.–6. klassi õpilasi üle Eesti osalema koomiksivõistlusel „Kõige naljakam päev minu elus“. A4 formaadis võistlustööd palume saata 31. maiks 2022 Eesti Lastekirjanduse Keskusesse (Pikk tn 73, Tallinn 10133) või skannitult e-posti aadressile elk@elk.ee

Tööle palume lisada muinasjutu autori nimi, vanus, kool ja klass ning kontaktiks e-posti aadress.

Parimad koomiksid valib välja žürii, kuhu kuuluvad eesti koomiksikunstnikud Liisa Kruusmägi, Elina Sildre ja Kristel Maamägi.

1. –3. kohta ootavad toredad auhinnad.

Lisaks anname välja eriauhinna ja ühel õnnelikul võitjal on võimalik osaleda sügishooajast Eesti Lastekirjanduse Keskuses alustavas koomiksiringis pool aastat tasuta. Koomiksihuvilistel, kel oleks võimalik ringitöös osaleda ja soov eriauhinnale kandideerida, palume lisada võistlustööle märksõna „ringihuvi“.

Sügihooajast alustab Eesti Lastekirjanduse Keskuses koomiksiring 3.–6. klassi õpilastele. Osalejad saavad Eesti koomiksikunstnike käe all selgeks lugude jutustamise pildiridade abil. Ringi juhendavad kogemustega Eesti koomiksikunstnikud Kristel Maamägi, Liisa Kruusmägi ja Elina Sildre.

Lisainfo: https://elk.ee/kulastajale/huviringid-ja-tegelused/koomiksiring/

Heade soovidega
Kadri Naanu
Eesti Lastekirjanduse Keskus
kommunikatsioonijuht
+372 617 7238
+372 56615184
kadri.naanu@elk.ee

ELU projekt

Head õpetajad, terapeudid, psühholoogid ja teised lastega töötavad spetsialistid! Meie oleme Tallinna Ülikooli ELU projekti meeskond ning meie sooviks on tutvustada kõikidele lastega töötavatele professionaalidele öko-kunstiteraapia võimalusi.
Teaduspõhiselt on kinnitust leidnud, et kunstiteraapial on positiivne mõju inimese heaolule. Samuti on uuringud näidanud, et kunstiteraapia on sobilik teraapia vorm erinevas vanuses klientidele. Öko-kunstiteraapias peetakse oluliseks järjest linnastuvas ühiskonnas inimese ja looduse omavahelise kontakti taastamist, loodusmaterjalide kasutamist ja keskkonna säästmist.
Ootame kõiki huvilisi osalema öko-teraapiat tutvustavat töötoas „Lahendused loodusest,“ kus proovime üheskoos läbi erinevaid öko-teraapia põhimõtteid järgivaid harjutusi, mida saab kasutada nii individuaalselt kui ka klassis koos õpilastega.
Iga osaleja saab endaga kaasa ka praktilise üllatuskarbikese, millest leiab vahendid töötoa tegevuste läbiviimiseks.
Töötuba on tasuta ja toimub 10.05 kell 10.00 Tallinnas, Räägu tn 49.
Osalejate arv on piiratud!
Osalemiseks saada e-mail oma kontaktandmetega (nimi, telefon, töökoht) info.kunstiteraapia@gmail.com

Tervitades,
ELU projekti meeskond

Lugu pildis

Eesti Lastekirjanduse Keskus kutsub 4.–9. klasse osalema uues teematunnis „Lugu pildis“. Teematunni eesmärk on äratada õpilastes huvi raamatuillustratsiooni vastu ja arendada laste esteetilist taju.

Piltide roll raamatus on väga tähtis, sest need aitavad paremini mõista teksti ning avastada maailma. Tunnis tutvume Ulla Saare, Gerda Märtensi, Regina Lukk-Toompere ja teiste eesti tuntud illustraatorite töödega. Uurime erinevaid tehnikaid graafikast kollaažini ja vaatleme sammhaaval, kuidas visandist sünnib raamatupilt. Praktilises töötoas valmivad laste endi illustratsioonid etteantud tekstidele. Teematund on sobiv täiendus nii kunstiõpetuse kui ka kirjanduse tunnile.

Teematund on õppevorm, mis sisaldab mängulist ja loomingulist tegevust valitud teemal kas keskuse varakambris, Edgar Valteri galeriis, illustratsioonigaleriis või pööningul. Arendame laste kuulamis-, lugemis-, eneseväljendus- ja suhtlemisoskust. Meie haridustegevus on kooskõlas riiklikku õppekavaga, toetades üldpädevuste arendamist ning lõimides kirjandust teiste õppeainetega.

Registreerimine katrin@elk.ee või telefonil 617 7233.
Teematunni tasu on 4 eurot lapse kohta. Grupi suurus on kuni 25 last, tunni kestus 75 minutit.

Parimate soovidega
Kadri Naanu
Eesti Lastekirjanduse Keskus
kommunikatsioonijuht
+372 617 7238
+372 56615184
kadri.naanu@elk.ee

Mondo Maailmakooli konkurss

Mondo Maailmakool kutsub 15-19-aastaseid Eestis elavaid noori osalema rände ja/või kliimamuutuste teemalisel konkursil, millest võib osa võtta ükskõik millise praktilise või loovtöö formaadiga.

Konkursil on kaks teemat – kliimamuutused ja ränne, mida võib ka käsitleda koos, ning kaks formaati – loovtöö või praktiline töö. Konkursi võitjatele on auhinnaks osalemine rahvusvahelisel dokumentaalfilmifestivalil One World 2022. a märtsis Prahas või 2022. a suvel Austrias toimuvas noorte kliimalaagris. 

Loovtöö formaat ei ole piiratud. Osaleda võib fotoseeria, muusikavideo, maali, lühifilmi, koomiksi,vms-ga.   Praktilise tööna võib õpilane kas üksi või kuni 3-liikmelise grupiga korraldada rände või kliimamuutuste teemalise tegevuse – filmiõhtu või debatt, flashmob, kontsert, podcast vmt.

Töö esitamise tähtaeg 31. jaanuar 2022, konkursi täpsemad tingimused leiate siit.

Avalik pöördumine

Õpetajate ühenduste avalik pöördumine õpilaste ja lastevanemate poole.

Head õpilased ja lapsevanemad! Kooli alguseni on jäänud vähem kui kuu. Viimaste aastate kogemus näitab, et suurema osa õpilaste jaoks on parim ja tulemuslik õppimise viis koolimajas koos õpetajaga. Õpetajad usaldavad arste – umbes 70% Eesti õpetajatest on läbinud vaktsineerimiskuuri Covid-19 vastu. Suurepärane kool on enamat kui majatäis klassiruume. See on kogukond, mis jagab ühiseid väärtusi ning naudib ühiselt veedetud hetki, olgu siis üheskoos matemaatika ja füüsika ülesandeid lahendades, keemias ja bioloogias laborikatseid tehes või ajaloo ja kirjanduse üle mõtteid vahetades. Arendavad ja asendamatu väärtusega on ühiselt veedetud klassiõhtud, jõulupeod, korraldatud spordivõistlused, ballid, Eesti Vabariigi aastapäevale pühendatud aktused jt koolielu juurde kuuluvad ühised ettevõtmised. Õpetajad, õpilased ja vanemad saavad ühiselt kaasa aidata sellele, et peagi algav kooliaasta õnnestuks. Selleks on parim lahendus lasta end vaktsineerida koroonaviiruse vastu. Vaktsineerida saavad Eestis kõik alates 12. eluaastast. Kui teha praegu esimene vaktsiinisüst, on veel piisavalt aega, et kooliaasta alguses vaktsineerimiskuur lõpetada. Võitluses koroonaviiruse vastu loeb iga vaktsiinisüst ning igaühe teadlik panus. Kaitseme sellega ennast ja hoolime koolikaaslastest.

Hoiame koos Eesti koolid ja elu avatuna.

Eesti Klassiõpetajate Liit (163 liiget)Eesti Emakeeleõpetajate Selts (262 liiget)Eesti Matemaatika Selts (332, kellest Koolimatemaatika Ühingu liikmeid on 250)Eesti Füüsika Seltsi Füüsikaõpetajate osakond (osakond koordineerib ligi 200 füüsikaõpetaja tegevust) Eesti Bioloogiaõpetajate Ühing (194 liiget)Eesti Keemiaõpetajate Liit (75 liiget)Eesti Geograafiaõpetajate Ühing (125 liiget)Eesti Loodusainete Õpetajate Liit (57 liiget)Vene Keele ja Kirjanduse Õpetajate Liit (67 liiget)Vene Keele Õpetajate Selts (89 liiget)Eesti Saksa Keele Õpetajate Selts (133 liiget)Eesti Soome Keele Õpetajate Selts (78 liiget)Eesti Keele kui Teise Keele Õpetajate Liit (67 liiget)Eesti Majandus- ja Ettevõtlusõpetajate Selts (51 liiget)Eesti Ajaloo- ja Ühiskonnaõpetajate Selts (374 liiget)Eesti Muusikaõpetajate Liit (125 liiget)Eesti Käsitööõpetajate Selts “AITA” (140 liiget)Eesti Tehnoloogikasvatuse Liit (123 liiget)Eesti Tööõpetajate Selts (116 liiget)Eesti Kehalise Kasvatuse Liit (303 liiget)Kunstihariduse Ühing (75 liiget)Eesti Keelepööre (võrgustikus on 140 liiget)Eesti Informaatikaõpetajate Selts (29 liiget)Eesti Lasteaednike Liit (440 liiget)Inimeseõpetuse Ühing (70 liiget)Eesti Võõrkeeleõpetajate Liit (katusorganisatsioon, mis hõlmab 608 liiget)Õpetajate Ühenduste Koostöökoja juhatus (Õpetajate Ühenduste Koostöökoda hõlmab 22 õpetajate ühendust, mis on eelnevalt nimetatud)Eesti Haridustöötajate Liit (6350 liiget, ametiühing, mis on haridustöötajate suurim esindusorganisatsioon)

Suur esikaane konkurss!

Kutsume põhikooliõpilasi joonistama selle aasta septembrikuu esikaant ajakirjale Hea Laps.


• Mõtle, mis on sinu arvates septembrile iseloomulik, ja joonista kaanepilt.
• Arvesta sellega, et kaanel olev pilt on peaaegu ruudukujuline. Kaanepilt peab hiljem sobima mõõtudesse 193 x 210 mm. See võib olla suurem, aga proportsioonid peavad olema paigas.
• Skanni pilt kvaliteetselt ja saada e-aadressil healaps@healaps.ee
• või saada pildi originaal meile postiaadressil Hea Laps, Voorimehe 9, 10146 Tallinn.

Žürii valib välja ühe pildi, millest saab 2021. aasta Hea Lapse septembri kaanepilt.

Kolme vanuserühma parimaid autasustab AS VUNDER Mapedi firma kunstitarvetega. Välja pannakse
• kolm auhinda 1.‒3. kl õpilastele;
• kolm auhinda 4.‒6. kl õpilastele;
• kolm auhinda 7.‒9. kl õpilastele.

Žüriisse kuuluvad kunstnikud ja ajakirja toimetus.

Konkursitöid ootame 31. maiks 2021.