Sponsored Post Learn from the experts: Create a successful blog with our brand new courseThe WordPress.com Blog

WordPress.com is excited to announce our newest offering: a course just for beginning bloggers where you’ll learn everything you need to know about blogging from the most trusted experts in the industry. We have helped millions of blogs get up and running, we know what works, and we want you to to know everything we know. This course provides all the fundamental skills and inspiration you need to get your blog started, an interactive community forum, and content updated annually.

Konkurss kunstiõpetajatele

Õppeülesannete konkurss kunstiõpetajatele
MIS? MIKS? KUS? KES? KAS? OHOHHH!

Kaasaegsus on meile lähim aeg. Elame ja tegutseme selles. Mõtleme, unistame, armastame, loome.
Meiega on koos selles ajas meie kaasaegsed – inimesed, kellega jagame ühist mõtteruumi.
Kaasaegne kunst räägib meiega justkui võõras keeles, jäädes tihti mõistetamatuks. Sarnanedes raamatu
lugemisega on ka kaasaegse kunsti mõistmine vaimne pingutus, mis eeldab keele- ja lugemisoskust.
Mis seal on? Miks see on? Kus see on? Kes tegi? Kas seda on vaja? Igaüks võib esitada oma küsimused, sest
vahest on küsimine isegi olulisem kui vastused.
Kutsume üles jagama õppeülesandeid, mis tutvustaks ja aitaks mõista kaasaegset kunsti ning kunstnikke,
kutsuks õpilasi kaasa mõtlema ja tegutsema, innustaks neid leidma oma tõlgendusi ja edastama oma
sõnumit. Kuna kaasaegsuse üks märksõna on koostöö, siis lisame kaasaegse kunsti ülesande
kriteeriumidesse omavahelise koostöö. Ootame ülesandeid, kus on tutvustatud kaasaegset kunsti ja
loodud kaasaegne kunstiteos ning tehtud seda grupitööna.
Nii nagu kaasaegsus on võimalusterohke võlumaailm, on kunstitegemine topeltvõlumaailm, kus avastada
uusi arusaamu, mõtteid, probleeme, ideid, vahendeid ja piire, mida ületada. Kõik see aitab sammuke kaasa
üksteise ja iseenda mõistmiseni.
Ootame õppeülesandeid
 mis käsitlevad kaasaegset kunsti ja kunstnikke;
 mille meetodina on kasutatud grupitööd;
 mis on võimalusel õpilastega läbitehtud ja esitatud koos pildimaterjaliga
Tingimused konkursitööle:
 iga osaleja võib konkursile esitada kuni 3 tööd;
 vormistus on vaba, aga eelistatud on korrektsus ja arusaadavus;
 ülesannet puudutav materjal on esitatud kõik koos ühes PDF failis.
 autori andmeid palume töös mitte avaldada, vaid lisada faili saatvasse meili;
Konkursi tähtaeg on 26. aprill 2021. Tööd palume saata aadressile: ekkl.konkurss@gmail.com
Töid hindab neljaliikmeline žürii tuntud ja tunnustatud kunstnikest ning kunstiõpetajatest. Parimatele
preemiareis. Kui siiski selgub, et reisi ei õnnestu olukorra tõttu korraldada, on autasustamiseks alternatiivid.
Arvestame keerulisi aegu ja ettearvamatust.
Parimad tööd tulevad ettekandele õppeülesannete seminaril Märjamaal septembris, 2021 ja avaldatakse
Kunstikoolide Liidu kodulehel ja e-koolikotis.
Kutsume kogemusi jagama kõiki kunstiõpetajaid.
OSALE ISE JA KUTSU KOLLEEGE!
Julget mõttelendu ja pealehakkamist soovides!
Eesti Kunstikoolide Liidu nimel, konkursi korraldustoimkond:
Kaili-Angela Konno, Kose Huvikool
Avely Jaave, Kohila Koolituskeskus
Keiu Kuresaar, Kehtna Kunstidekool
Anne Aaspõllu, Märjamaa Muusika-ja Kunstikool

Kokkuvõte kunstiolümpiaadi lõppvoorust

Põhikool:
Õpilased said hästi hakkama kunstimõistetega, funktsionaalse lugemise tekstiga, kus teksti abil tuli leida kunstiteos, maali ja detaili seostamisega ning Eesti Kunstimuuseumi infoga.
Enamus lahendas hästi proportsiooniõpetuse ja perspektiiviõpetuse ülesanded, raskem oli värvusõpetus.
Üllatavalt vähe teati eesti lasteraamatuid ja nende illustraatoreid (kõik kooli kohustuslikust lugemisvarast), raskusi valmistas eesti arhitektuuriobjektide ja maailmakuulsate kunstimuuseumite
äratundmine.

Gümnaasium:
Hästi tehti vahet Bauhausi käsitööplakatitel ja kaasaegsetel arvutil kujundatud plakatitel, keerulisem oli vahetegemisega Bauhausi koolkonnas ja selle hilisemas mõjusfääris loodud kunstiteoste vahel.
Heaks võib hinnata kunstimõistete, värvusõpetuse ja perspektiivi tundmist. Ladusalt läks eesti kunstnike maalide ja detailide seostamine, raskem oli autori määramine.
Raskeks osutus objekti sidumine ajastuga, 20. sajandi kuulsate kunstnike tsitaatide tundmine, kaasaegses kunstis orienteerumine ja maailma kuulsate kunstimuuseumite tundmine.
Hea meel oli nii põhikooli kui gümnaasiumi koduste tööde kõrge taseme üle.
Kohapealsete praktiliste tööde puhul oleks gümnasistidelt oodanud rohkem isikupäraseid lahendusi
(„Eesti lauljad – kubistlikus stiilis kolme värvi maal etteantud pildi järgi“) ja põhikooli õpilastelt materjalide võimaluste sihipärasemat kasutamist („Aasta loom 2020 – nahkhiir“).

Kunstiolümpiaad toimub siiski!

Üleriigiline kunstiolümpiaad toimub 5. septembril 2020 Tallinna Ühisgümnaasiumis, Pärnu mnt 71/73. Kohale saab bussijaamast trammiga 4, kesklinnast bussidega 5, 18, 18A, 20, 20A, 36 ja trammiga 2, Vineeri peatus. Parkimine kooli hoovis tasuta.
Päevakava:
09.30 – 10.00 osavõtjate registreerimine ja omaloominguliste tööde esitamine
10.00 – 10.10 olümpiaadi avamine
10.10 – 11.10 esimene osa: teooria
11.15 – 11.45 lõuna
11.45 – 13.45 teine osa: praktiline töö
Töövahendid on kohapeal olemas, kaasa võtta omaloominguline töö, mis osales piirkonnavoorus, vahetusjalatsid ja kirjutusvahend.
Olukorrast lähtuvalt jääb seekord ära üheskoos KUMU külastamine ja pidulik lõputseremoonia. Olümpiaadi tulemused avalikustatakse Eesti olümpiaadide veebilehel
www.teaduskool.ut.ee/olympiaadid ja MTÜ Kunstihariduse Ühingu kodulehel 9. septembril 2020 Aukirjade ja tänukirjade viisist informeeritakse osalevaid koole meilitsi.
PALUN TEAVITAGE ÕPILASE OSALEMISEST HILJEMALT 2. 09 ENNE 15.00.
NB! EstSEA liikmetele on KUMU sissepääs liikmepileti esitamisel tasuta.

Lugupidamisega

Heli Mänd, kunstiolümpiaadi korralduskomisjoni juht,
Tallinna Arte Gümnaasiumi õppealajuhataja
6515464

Suur esikaanekonkurss

Kutsume põhikooli õpilasi joonistama esikaant ajakirjale Hea Laps! Ootame konkursile töid, mis sobivad ajakirja septembrikuu kaanepildiks.
• Mõtle, mis on sinu arvates septembrikuule iseloomulik ja joonista kaanepilt.
• Arvesta sellega, et kaanel olev pilt on peaaegu ruudukujuline. Pilt peab hiljem sobima mõõtudesse 193 x 210 mm. See võib olla suurem, aga proportsioonid peaksid olema paigas!
• Skaneeri pilt resolutsiooniga vähemalt 300 dpi (s.o vähemalt 2280 x 2480 pikslit). Saada pilt e-posti aadressile healaps@healaps.ee.
• Või saada pildi originaal meile postiaadressil Hea Laps, Voorimehe 9, 10146 Tallinn.
Žürii valib välja ühe pildi, millest saab 2020. aasta Hea Lapse septembri kaanepilt.
Lisaks paneb kunstitarvete firma Skizze välja auhinnad parimatele kolmes vanusekategoorias:
• 1.–-3. kl õpilastele
• 4.–-6. kl õpilastele
• 7.–-9. kl õpilastele
Konkursitöid ootame 30. juuniks 2020!
Head joonistamist!

Paberlõiked

Kirke Torpan kutsub üles osalema 7–15-aastastele õpilastele suunatud kunstikonkursil ”Paberlõiked”.

PABERLÕIKED on kunstikonkurss kooliõpilastele (vanuses 7–15), mis põhineb kuulsa Taani autori Hans Christian Anderseni loomingul. Aastal 2020 on viljaka kirjaniku 215. sünniaastapäev ning paljud tema lood, eriti ülemaailmselt tuntud muinasjutud, käsitlevad nii aega kui ka vanust ja rahvust ületavaid teemasid. Aastate jooksul on tema muinasjutud inspireerinud arvukalt kunstilisi tõlgendusi – alates teatrietendustest, muusikast ja filmidest, sealhulgas Walt Disney Company populaarsetest animafilmidest, lõpetades mängude, maalide ja skulptuuridega ning hõlmates kõike selle vahel.

Kunstikonkurss PABERLÕIKED kutsub 7–15-aastaseid õpilasi looma enda visuaalse tõlgenduse ühest Hans Christian Anderseni muinasjutust. Tulemuseks võib olla joonistus, animafilm, maal, kollaaž või isegi paberlõige – see oli üks kirjaniku lemmikharrastusi – laske kujutlusvõimel lennata! Osalemistingimused ja ankeedi leiab ning valminud tööd saab üles laadida 4. maist 31. maini Google Forms’i kaudu: https://ej.uz/kunstikonkurss<https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__ej.uz_kunstikonkurss&d=DwMF_w&c=TetzAZAhVSko12xaT-KIa3n01u3Wp4WIyD-BXEVx9_hZ47o99lwGOl4RKAkT0Qeu&r=WAsKp34eTirPdBwz4Ev4fg&m=EpcFNjQ6DRFaUh-iBxbjJCnEzzg9R1Vj3y-pg94Kl3A&s=ZgPUWFWGHo1Ss1nClFbyPualuxbSfjoi8A6KQ87DAhQ&e=>.

Žürii valib parima töö kahest vanuserühmast (7–11 ja 12–15), võitjad kuulutatakse välja 10. juunil. Mõlemad autorid saavad auhinnaks Taani firma Kildemoes jalgratta.
Konkursi korraldaja on Taani Kultuuri Instituut Eestis, Lätis ja Leedus koostöös Taani Suursaatkonnaga Tallinnas.
Lisainfo veebilehel https://www.dki.lv/kunstikonkurss/.

ÜLERIIGILISE KUNSTIOLÜMPIAADI JUHEND 2019/2020 õppeaastaks

Head kunstiõpetajad!

Eestis kehtestatud eriolukorrast lähtuvalt ei saa me korraldada üleriigilise kunstiolümpiaadi lõppvooru varem väljakuulutatud ajal, 2. mail traditsioonilisel viisil.

Sooviksime väga korraldada sel kevadel, nt 6. juunil, aga kindlalt saab selle otsuse teha alles 15. mail, kui tulevad HTM ja Tallinna linna uued juhised.

Alternatiiv oleks korraldada lõppvoor augusti lõpus (nt eelviimasel nädalal), aga 9. ja 12. klasside õpilastele ei ole see vast parim variant. Kevadel arvestaksime muidugi turvalisusnõudeid: õpilased oleks väikeste rühmadena klassides, isikukaitsevahendid ja toitlustus personaalse einena, muuseumikülastust ja suurt ühist lõpetamist ei toimuks.

Anname vajalikku infot eelkõige Kunstihariduse Ühingu listis, veebilehel ja ka FBis.

Kunstihariduse Ühingu juhatus

MTÜ  Kunstihariduse Ühingu juhatuse esimees Heli Mänd

 

Siidimaal

26. augustil kutsub Tartu Ülikooli Viljandi kultuuriakadeemia kunstide keskus käsitöö- ja kunstiõpetajaid, koolieelsete lasteasutuste õpetajaid ning kõiki teisi loomehuvilisi Maria Jürimäe koolitusele „Sissejuhatus siidimaali“ (0,5 EAP) Tartus TÜ vanas anatoomikumis. Lisaks külm- ja kuumbatika tehnika tutvustamisele aitab erinevate õpi- ja motivatsiooniteooriatega seotud kursus ehitada endast positiivse loomingulise minapildi ning õpetab seda kogemust edasi andma, nt klassiruumis.
Tallinna Ülikoolis pedagoogikaalase kõrghariduse omandanud õppejõud Maria Jürimäe on siidimaaliga tegelenud juba 23 aastat ning alates 2000. aastast seda erinevatele sihtrühmadele õpetanud.
Koolituse hind on 55 € (KM ei lisandu).
Registreerumine 16. augustini: https://www.is.ut.ee/pls/ois/!tere.tulemast?leht=OK.AR.ID&id_ay_toimumine=63045&systeemi_seaded=3,1,12,1&sessioon=0

Rohkem infot:
https://www.kultuur.ut.ee/et/sissejuhatus-siidimaali
https://www.is.ut.ee/pls/ois/!tere.tulemast?leht=OK.AY.VP&id_ay_programm=49750&id_ay_toimumine=63045&systeemi_seaded=10,1,12,1,
Maarja Nõmmik, maarja.nommik@ut.ee, +372 737 5669
Kunstide keskus Facebookis: https://www.facebook.com/kunstidekeskus/